Udtalelse fra International Brand Manager Birgitte Mader / Carlsberg Danmark

Design in different materials
”Art Design har vist en stor evne til at fremkomme med forslag til displayløsninger i nyt design i nye og anderledes materialer, der har medvirket til en ny og anderledes måde at præsentere vores produkter på over for nye og krævende kundesegmenter.”

‘Art Design has shown tremendous flair in coming up with display solutions using new designs and innovative materials that have helped us showcase our products in fresh ways to new and demanding customer segments.’

Carlsberg Danmark A/S
Vesterfælledvej 6
1750 København V
www.carlsberg.dk

This post is also available in: English