Udtalelse fra International Trade Marketing Manager Christian Skydsgaard / Scandinavian Tobacco Group

Requirements for Technology
”I det langvarige samarbejde vi har haft med Art Design, er det altid lykkedes Art Design at fremkomme med løsninger, der har tilfredsstillet vores krav til design og teknologi for derigennem at opnå optimal produkteksponering i detailhandlen.”

‘During our longstanding partnership, Art Design has consistently proposed solutions that meet our demands for design and technology, enabling us to achieve maximum product exposure in the retail sector.

Scandinavian Tobacco Group
Sydmarken 42
DK-2860 Søborg
www.st-group.com

This post is also available in: English